Razpis za udeležbo na Poletni šoli Univerze Kyungpook (Južna Koreja)

Univerza v Ljubljani (UL) vabi svoje študente, da se v okviru meduniverzitetnega sodelovanja prijavijo na razpis za poletno šolo Univerze Kyungpook.

Letošnja tema poletne šole, ki bo potekala od 1. do 19. julija 2019, je: Modern and Tradition: Live both sides of Korea.

Vse informacije so dostopne na: http://en.knu.ac.kr/admission/summer01.htm

Izbrani študentje UL bodo upravičeni do znižane šolnine v višini 900 USD.

Prijave, ki naj vsebujejo motivacijsko pismo v angleškem jeziku, izpis ocen ter osebne podatke o študentu ( ime in priimek, naslov, email ter podatke o študiju), zbirajo do 1. aprila 2019 v Službi za mendarodno sodelovanje (naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana), kjer bodo nato uredili tudi nominacijo udeležencev.

Za morebitne dodatne informacije lahko kontaktirate go. Urško Ravnik iz Službe za mednarodno sodelovanje na UL, na e-naslovu: urska.ravnik@uni-lj.si