Razpis za uvrstitev na ožji seznam kandidatov (»shortlist«) za opravljanje plačanega pripravništva v Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO) – 2018/19

Rok za prijavo je 15. marec 2018, celotno besedilo razpisa je objavljeno na povezavi https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2018022816490908/ .