Razpis zagovora doktorske disertacije: »Institut cenovnih škarij v konkurenčnem pravu«: 11. 6. 2019 ob 10. uri

R a z p i s u j e m o  OBRAMBO doktorske disertacije

»Institut cenovnih škarij v konkurenčnem pravu«
 
v torek, dne 11. 6. 2019 ob 10:00 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (v sejni sobi Senata – pritličje levo).