Razpis zagovora doktorske disertacije mag. Nataše Valentinčič »Evtanazija in pomoč pri samomoru«: 20. 6. 2017 ob 11. uri

Po sklepu senata Pravne fakultete v Ljubljani z dne 20. 4. 2017 r a z p i s u j e m o  OBRAMBO doktorske disertacije mag. Nataše Valentinčič

 »Evtanazija in pomoč pri samomoru«
 
v torek, dne 20. 6. 2017 ob 11:00 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (soba št. 17 – pritličje levo).