Razpis zagovora doktorske disertacije Maruše Varl, univ. dipl. prav. »Kaznovalna odškodnina«: ponedeljek, 26. 3. 2018 ob 10. uri (soba št. 17 – pritličje levo)

R a z p i s u j e m o  OBRAMBO doktorske disertacije  Maruše Varl
 

»Kaznovalna odškodnina«
 
v ponedeljek, dne 26. 3. 2018 ob 10:00 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (soba št. 17 – pritličje levo).