Razpis zagovora doktorske disertacije »Meje avtonomije strank v kreditni pogodbi«: v torek, dne 23. 6. 2020 ob 14:00 uri

 R a z p i s u j e m o OBRAMBO doktorske disertacije

»Meje avtonomije strank v kreditni pogodbi«
 
v torek, dne 23. 6. 2020 ob 14:00 uri
 

na Pravni fakulteti v Ljubljani (v sejni sobi Senata – pritličje levo).