Razpis zagovora doktorske disertacije »Oglaševanje zdravil: med omejevanjem in svobodo oglaševanja«: 11. 6. 2019 ob 12:30

R a z p i s u j e m o  OBRAMBO doktorske disertacije

»Oglaševanje zdravil: med omejevanjem in svobodo oglaševanja«
 
v torek, dne 11. 6. 2019 ob 12:30 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (soba št. 17 – pritličje levo).