Razpis zagovora doktorske disertacije študenta Saše Severja »Učinkovanje temeljnih pravic med posamezniki v pravu Evropske unije«: v petek, 21. 12. 2018 ob 10:15

R a z p i s u j e m o OBRAMBO doktorske disertacije Saše Severja

»Učinkovanje temeljnih pravic med posamezniki v pravu Evropske unije«
 
v petek, dne 21. 12. 2018 ob 10:15 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (sejna soba senata – pritličje levo).