Razpis1. doktorskega seminarja, predstavitev teme doktorske disertacije »Povezava med intelektualno lastnino in varstvom podatkov«: v sredo, dne 3. 6. 2020 ob 10:00

Študent doktorskega študija bo predstavil temo doktorske disertacije z naslovom

 
»The Nexus between Intellectual Property and Data Protection«

v prevodu

»Povezava med intelektualno lastnino in varstvom podatkov«.
   

Seminar bo potekal v sredo, dne 3. 6. 2020 ob 10:00, preko aplikacije Zoom (Meeting ID: 961 5090 4284).