Rezultati izpita Nepremičninsko pravo

Rezultati izpita Nepremičninsko pravo so objavljeni v ŠIS-u. Vpogledi v izpite bodo potekali v naslednjih terminih:
-  pri prof. dr. Ani Vlahek dne 30.5. ob 10.00h,
-  pri prof. Viktoriji Žnidaršič Skubic na GU dne 30.5.,
-  pri doc. dr. Jerci Kramberger Škerl na GU dne 6.6.