UPOŠTEVANJE UKREPOV V ČASU ŠIRJENJA OKUŽBE SARS-COV-2

V prostore fakultete lahko vstopajo le zdrave osebe. V primeru bolezenskih znakov in simptomov Covid-19 (kot so na primer povišana telesna temperatura, kašelj, nahod, slabo počutje) ali če vam je bila odrejena karantena ali izolacija, ostanite doma.

V prostorih fakultete je ves čas obvezno vzdrževanje medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Nošenje mask je obvezno
ves čas, tudi ko je zagotovljena razdalja 1,5 metra. 


V predavalnicah je dovoljeno sedeti le na posebej označenih mestih (rumena nalepka na mizi). Nošenje mask je obvezno tudi med predavanji. Maske je treba nositi pravilno, torej tako, da prekrivajo usta in nos.

Skrbite za higieno rok, kašlja in kihanja.
Obvezna je uporaba razkužil, ki se nahajajo pri vhodu v stavbo in v predavalnice.

V stavbo fakultete pridite največ 10 minut pred začetkom predavanj, seminarjev, vaj ali drugih predvidenih dejavnosti. V stavbi fakultete ali pred njo se ne zadržujte dlje, kot je to potrebno zaradi obiska predavanj in drugih opravkov na fakulteti.

Ukrepi se lahko spreminjajo, zato redno spremljajte spletno stran in druga obvestila Pravne fakultete.