Vabilo k sodelovanju v anketi v okviru projekta Slovenska znanstvena besedila

V letih 2016–2018 poteka projekt Slovenska znanstvena besedila: viri in opis, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, v njem pa sodelujemo raziskovalci štirih ustanov: Instituta "Jožef Stefan", FF in FDV UL ter FERI iz Maribora.
 
V okviru projekta je pripravljena spletna anketa, v kateri bi radi od doktorskih študentov vseh javnih slovenskih univerz izvedeli, katera se jim zdijo težavnejša mesta pisanja znanstvenih del v slovenščini. V anketi študenti označijo, katera znanja in veščine že obvladajo in katera bi radi še nadgradili, ter povedo, kako rešujejo morebitne terminološke zadrege. Čas, potreben za izpolnitev ankete, je od 5 do 7 minut. Anketa se nahaja na povezavi: https://www.1ka.si/a/116910.
 
V imenu predstojnice Doktorske šole UL prof. dr. Aleksandre Kanjuo Mrčela vas prosimo, da na anketo odgovorite.