Vabilo na informativni sestanek - Razpis za študijske izmenjave na partnerskih univerzah v tujini v okviru bilateralnih sporazumov za leto 2018/19


Študentje Pravne fakultete v Ljubljani lahko poleg izmenjave v okviru programa Erasmus+ enosemestrsko izmenjavo opravijo tudi na partnerskih univerzah v državah izven Evropske unije, s katerimi ima fakulteta sklenjen medfakultetni bilateralni sporazum o študentskih izmenjavah, in sicer v Švici, Braziliji, Rusiji, Črni gori in na Kitajskem.

Razpis za te izmenjave v študijskem letu 2018/19 najdete na spletni oglasni deski; rok prijave je 3. april 2018.

Informativni sestanek, kjer bo omenjeni razpis predstavljen in bomo na voljo za morebitna dodatna pojasnila, bo organiziran v torek, 20. marca 2018, ob 15. uri v Seminarju 3.

Lepo vabljeni!