Vabilo na posvet ob svetovnem dnevu bioetike:19. oktobra 2017 ob 11.30, v Modri sobi (5. nadstr.) Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Slovenska enota mednarodne UNESCO katedre za bioetiko - BIOETOS vabi na

S T R O K O V N I   P O S V E T »Enakost, pravičnost, enakopravnost«
19. oktobra 2017 ob 11.30, v Modri sobi (5. nadstr.) Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2.


PROGRAM

11:30

Uvodni pozdrav in nagovor predstavnika enote

Poklon preminulemu predstojniku enote, dr. Toniju Pustovrhu
 

11:45

Odmor za kavo

 
12:00 – 14:30

SIMPOZIJ »Enakost, pravičnost, enakopravnost« z referati članov Slovenske enote mednarodne UNESCO katedre za bioetiko

Pomen pravičnosti podnebno energetskih politik
dr. Dejan Savić, univ. dipl. filozof

Neenakosti v kontekstih digitalnega zdravja
dr. Jana Šimenc, univ. dipl. etnologinja in kult. antropologinja

Unesco etične komisije za bioetiko in etiko znanosti in tehnologije: predstavitev in aktualni projekti
dr. Luka Omladič, univ. dipl. filozof

Družbena neenakost in socialna izključenost oz. družbeno-ekonomski sistemi, ki ju generirajo: močan dejavnik tveganja za telesno in duševno zdravje posameznika in populacije - kakšna je tu etična in strokovna vloga zdravništva?
Simon Brežan, dr. medicine

14:30
Odmor za kavo

15:00 – 17:00
OKROGLA MIZA  »Prenovljeni Kodeks zdravniške etike«

Vabljeni gosti: dr. Božidar Voljč, dr. Matjaž Zwitter, dr. Andrej Robida, dr. Igor Pribac, dr. Friderik Klampfer, dr. Olga Markič, dr. Zvezdan Pirtošek. Moderator dr. Luka Omladič

Uvodni diskusijski prispevek, dr. Igor Pribac: Družbeni status poklicnih etičnih kodeksov in primerjalna analiza 1. člena Kodeksa zdravniške etike

17:00
Zaključek javnega dela posveta