Vabilo na XIX. DNEVE CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA, 20. maj 2021

Inštitut za primerjalno pravo in Pravna fakulteta UL vabita na tradicionalni strokovni simpozij, XIX. Dneve civilnega in gospodarskega prava, ki bo potekal v četrtek, 2o. maja 2021, v spletni obliki prek videokonferenčne platforme Zoom.

Zaradi izvedbe dogodka v spletni obliki smo program tokrat strnili na en dan.

Program simpozija:
 Predkupna pravica (vodja sekcije prof. dr. Miha Juhart)

  Aktualni problemi uporabe ZVEtL-1 (vodja sekcije doc. dr. Matija Damjan)

  Obseg in vsebina standarda skrbnosti ravnanj članov nadzornih svetov delniških družb (vodja sekcije izr. prof. dr. Klemen Podobnik)

  Izbrana aktualna vprašanja medicinskega prava (vodja sekcije prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic)

 

Študentom prava 3. stopnje nudimo za udeležbo na dogodku kotizacijo s popustom:  130,00 EUR + 22% DDV.

Nudeni popusti pri redni kotizaciji, za znižano kotizacijo ne veljajo.

Ostale informacije so na voljo na spletni strani inštituta: http://www.ipp-pf.si/

Vljudno vabljeni!

Organizatorja dogodka:

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Kontakt:

Saša Šest

IPP PF (ipp.pf@pf.uni-lj.si)

01/ 42 03 119