Vabilo študentkam in študentom k sodelovanju čez poletje: 100. obletnica PF in projekt digitaliziranja besedil SI-IUS

Vabim zainteresirane, ki bi se morda še radi priključili skupinama študentk in študentov pri raziskovanju:

1. audio-vizualnega, foto in drugega gradiva (časopisnih in strokovnih besedil) ter s tem sodelovanju pri nastajanju scenarija za film in slavnostno akademijo ob 100. obletnici Pravne fakultete v marcu in aprilu 2020, da se mi oglasijo po elektronski pošti med 3. in 5. julijem ali oglasijo osebno v četrtek, 5. julija ob 15.30 v mojem kabinetu;

2. načinov, kako poteka digitalizacija besedil na praktičnih primerih (prevzem enega od besedil v obdelavo čez poletje) in nastajanja internetnega portala, ki bo v končni fazi združeval tako knjižnico pravnih besedil kot korpus pravnega izrazja, da se mi oglasijo med 2. in 4. julijem po elektronski pošti in/ali oglasijo v sredo, 4. julija v senatni sobi fakultete ob 10. uri. 

V obeh skupinah je prostih še po pet mest.

Katja Škrubej