Vabilo študentom k sodelovanju: projekt digitalizacije slovenskega pravnega izročila SI-IUS

Vse študentke in študente, ki bi želeli osvojiti veščine digitaliziranja (pravnih) besedil in s tem prispevati k boljšim rezultatom pilotnega projekta digitalizacije slovenskega pravnega izročila SI-IUS, vabim, da se mi čim prej oglasijo po elektronski pošti katja.skrubej@pf.uni-lj.si . Predvidoma v zadnjem tednu zimskih počitnic bi za vas organizirali kratek dvodnevni brezplačni tečaj pod vodstvom sodelavcev z Inštituta Jožef Štefan in Inštituta za novejšo zgodovino z edinim pogojem, da bi se med poletnimi počitnicami v letu 2018 potem resno pod našim mentorstvom lotili digitalizacije enega od že izbranih pravnih besedil. Na pomoč vam bo občasno lahko priskočil tudi eden od vaših starejših kolegov študentov, ki se je digitaliziranja priučil pod mentorstvom kolega raziskovalca z enega od inštitutov ZRC SAZU. Predhodno poznavanje osnov programiranja je zaželeno, ni pa potrebno.

Poznavanje vsaj osnovnih veščin, ki so osnova digitaliziranju besedil, in problematik, ki so s tem neizogibnim trendom povezane (npr. kaj se v procesu bolj ali manj kvalitetnega digitaliziranja besedila lahko izgubi, s katerimi odločitvami v procesu digitaliziranja vplivamo na kasnejšo uporabniško izkušnjo, kako je z avtorstvom digitaliziranega dela oz. kateri posegi so sploh »avtorski« ipd. ), je danes gotovo komparativna prednost tako pri iskanju klasičnih zaposlitev v pravosodju kot tudi pri tistih, ki jih danes vsaj pri nas sploh še ne poznamo.  Ker bo tudi za mentorje to nova izkušnja, si v tej pilotni fazi predstavljamo, da bi bilo idealno število sodelujočih do pet študentk oz. študentov. Druga prednost z vidika študentov prava, pa gotovo tudi je, da bi s z enim od besedil naše pravne tradicije res dobro spoznali (tj. z njegovo strukturo in vsebino). Besedila, ki prihajajo v prvem naboru v poštev, so Kazenski zakonik 1929, Obči državljanski zakonik (2. novelirana verzija), Pitamičevo otvoritveno predavanje ob ustanovitvi PF (Pravo in revolucija), revija Pravnik iz leta 1920, ki vsebuje prve sodne odločbe naših sodišč v okviru Kraljevine SHS, razprave o pomenu sodstva v novi državi ipd.

V prvem koraku zbiram informativne prijave, tj. izkaz interesa, in sicer do srede, 22. novembra. Vljudno vabljeni!

Katja Škrubej