Vabilo študentom za sodelovanje v nacionalni analizi o vključevanju študentov s posebnim statusom v visokošolski študij – rok 24. 10. 2018

Spoštovani študentka, študent

to sporočilo vam pošiljamo v dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ker ste v študijskem letu 2018/19 študent/ka slovenskega visokega šolstva.

Prosimo vas za sodelovanje v nacionalni študiji, s katero želimo spoznati stališča študentov o vključevanju študentov s posebnim statusom, ki imajo pri študiju kakršnekoli težave, izjemne okoliščine ali posebne potrebe in za doseganje študijske uspešnosti potrebujejo prilagoditve v izvajanju študija. Obenem želimo spoznati tudi kakšne so te težave, izjemne okoliščine ali potrebe, iz katerih bi lahko izhajala prilagoditev študija oziroma podaljšanje statusa študenta.

 Vabimo vas, da si do 24. oktobra 2018 vzamete približno 15 min časa in izpolnite vprašalnik za študente na povezavi: https://www.1ka.si/a/184087.

Vaše mnenje je izredno dragoceno, saj bodo ugotovitve študije vplivale na razvoj nacionalnih strategij in politik za izboljšanje visokošolskega študija v Sloveniji.

Raziskovalna skupina
Pedagoške fakultete in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru