Vabilo vsem zainteresiranim na prvo uro Latinščine (19. 2. 2021 ob 12.00)

Tudi v študijskem letu 2020/2021 bomo na Pravni fakulteti v Ljubljani v drugem semestru izvajali predmet Latinščina, v okviru katerega se boste spoznali z osnovami jezika, ki je temelj naše pravne tradicije, pa tudi z etimološko-terminološkim pogledom na mnoge pravne institute. V letošnjem letu lahko študent uveljavlja neformalno izobraževanje in prosi za priznanje štirih kreditnih točk. V tem primeru lahko naknadno z latinščino nadomesti katerega od že vpisanih izbirnih predmetov (2. – 4. letnik). Tudi sicer se  lahko obiskovanje tega predmeta vpiše v Prilogo k diplomi kot oblika dodatno pridobljenega znanja (npr. na II. stopnji).

Latinščina se bo izvajala dvakrat tedensko, in to ob ponedeljkih ob 16.00 v S1 ter ob petkih ob 12.00 v S2.

Vljudno vabljeni na prvo srečanje že jutri, 19. 2. 2021 (ob 12.00 v S2), da se naknadno priključite tudi tisti, ki se niste prijavili!