Video predstavitev Pravne fakultete v Ljubljani

Z veseljem obveščamo, da je Pravna fakulteta v Ljubljani dobila svojo prvo uradno video predstavitev. Nadejamo se, da bo ta dobrodošlo dodatno informativno-promocijsko gradivo tako za domače kot tuje javnosti.

Na voljo so štiri različice:

Finančna sredstva za produkcijo smo dobili tudi od MIZŠ oziroma v okviru razpisa »Izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva«.

Vabljeni k ogledu!