VIII. pravna klinika Pravo v športu

VIII. PRAVNA KLINIKA PRAVO V ŠPORTU

ODPIRAMO PRIJAVE NA OSREDNJI DOGODEK!  

PRIJAVE ZBIRAMO OD 21. januarja DO 10. februarja 2019!

Prednost pri izboru udeležencev imajo višji letniki. Prav tako imajo prednost tisti, ki so bili na uvodnem predavanju VIII. pravne klinike »Pravo v športu«. Klinika se začne v ponedeljek, 18. februarja, in traja do srede, 27. februarja 2019, v popoldanskih urah v prostorih PF. Udeleženci bodo o podrobnostih obveščeni naknadno preko elektronske pošte.

Prijave zbiramo na mail: pravo.v.sportu@gmail.com  – s pripisom, če ste že bili udeleženec prejšnjih klinik in kateri letnik PF obiskujete v tekočem študijskem letu -

 

****

Ne pozabite tudi na možnost opravljanja prakse pri Varuhu športnikovih pravic še pred začetkom letošnje klinike - prijave sprejemamo do torka 22.1.2019!!!

 

 

študentski koordinatorji Aljoša, Jerca, Jakob in Ana