Vpis v višji letnik doktorskega študija za študijsko leto 2017/2018

Študente, ki nameravajo izpolniti pogoje za vpis v višji letnik doktorskega študija prosimo, da referatu čimprej posredujejo morebitne manjkajoče prijavnice k izpitu z oceno in podpisom profesorja in morebitna ostala manjkajoča dokazila o izpolnjevanju študijskih obveznosti .

Ob izpolnjevanju pogojev za napredovanje v višji letnik vam bomo lahko pripravili e-vpisni list. Vpis je elektronski, v ŠISu, z dostopom na spletni strani https://vispf.uni-lj.si/ , kjer so objavljena tudi navodila.

Vpis v višje letnike doktorskega študija, ponovni vpis v letnik, vpis s podaljšanim statusom študenta in vpis v dodatno leto bo potekal, v ponedeljek, 25. 9. ob 8. uri in v sredo, 27. 9. 2017 ob 16. uri  ter v četrtek, 28. 9. 2017 ob 8,00 in ob 16,00 v Podiplomskem seminarju (pritličje desno).  

Študent na vpis prinese potrdilo knjižnice o poravnanih knjižničnih obveznostih ter natisnjen in podpisan elektronski vpisni list s podpisom mentorja, s katerim bo potrjena veljavnost vašega predmetnika (priloga 1 vpisnega lista). V kolikor do vpisa ne bi bilo mogoče pridobiti podpisa mentorja, vas vljudno prosimo, da na vpis prinesete dva izvoda vpisnega lista z vašim podpisom, enega bomo po vpisu posredovali v podpis vašemu mentorju.

Na vpisu (za 2. in 3. letnik) pa boste prejeli v podpis tudi pogodbo o izobraževanju.
 
Zadnji dan vpisa za študijsko leto 2017/2018 bo, v skladu z Razpisom za vpis v doktorske študijske programe UL, 29. 9. 2017.