Zagovor magistrske diplomske naloge - Cmok Matic

Ime in priimek:Matic Cmok

Datum zagovora: ponedeljek, 10. 7. 2017

Ura in prostor zagovora: ob 11.30 uri, v podiplomskem seminarju

Mentor: doc. dr. Luka Tičar

Predsednik komisije: prof. dr. Grega Strban

Naslov dela: ZAPOSLOVANJE TUJCEV V SLOVENIJI IN V NEKATERIH DRUGIH DRŽAVAH