Zagovor magistrske diplomske naloge - Ivančič Anja


Ime in priimek: Anja Ivančič

Datum zagovora: torek, 4. 7. 2017

Ura in prostor zagovora: ob 11.30 uri, v podiplomskem seminarju

Mentor: doc. dr. Luka Tičar

Predsednik komisije: prof. dr. Grega Strban

Naslov dela: Primerjava prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga in razloga nesposobnosti