Zagovor magistrske diplomske naloge - Katja Klobas

Ime in priimek: Katja Klobas

Datum zagovora:

torek, 20. 6. 2017

Ura in prostor zagovora:

ob 11.30 uri, v podiplomskem seminarju

Mentor:

doc. dr. Luka Tičar

Predsednik komisije:

prof. dr. Grega Strban

Naslov dela:

Pojem delavca v pravu Evropske Unije