Opravljanje prakse na Sodišču EU - aktualni razpis odprt do 15. 9. 2022

S Sodišča EU so nas obvestili o možnosti za opravljanje plačanih praks pri njih.

Prakse so petmesečne in potekajo dvakrat na leto: med 16. septembrom in 28. februarjem ter med 1. marcem in 31. julijem.

Rok za prijavo na prakso, ki se začne 1. marca 2023, je 15. september 2022.

Pogoj za opravljanje prakse v kabinetih sodnikov Sodišča in Splošnega sodišča je diploma pravne fakultete, zaželeno je dobro znanje francoščine. Praksa je plačana. V njenem okviru je pripravnik povsem vključen v delo kabineta sodnika, tako da je udeležen pri pripravi sodb, udeležuje se glavnih obravnav, opravlja pravne raziskave in podobno. Splošno sodišče se ukvarja z zadevami s področja konkurenčnega prava, prava državnih pomoči, prava intelektualne lastnine, omejevalnih ukrepov ter prava uslužbencev EU.

Več informacij je na voljo na povezavi: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/sl/.