Priznanje pravnih klinik ali tekmovanj v pravnem argumentiranju in simulacijah pravnih postopkov

Prošnjo za priznanje oddate preko ŠIS-a. Med prošnjami glede opravljanja in priznanja izpitov, lahko izberete:

  • »priznanje obštudijskih dejavnosti – zamenjava izbirnega predmeta« ali
  • »priznanje obštudijskih dejavnosti – vpis v prilogo k diplomi«.
Prošnjo natisnete in podpisano prinesete ali pošljete po pošti v referat.