Razpis 1. doktorskega seminarja: predstavitev dispozicije doktorske disertacije z naslovom »Položaj javnosti v okoljskih upravnih postopkih« v ponedeljek, dne 12. 9. 2022 ob 13:00

 Po sklepu Katedre za upravno pravo razpisujemo prvi doktorski seminar.

Študentka doktorskega študija bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom


»Položaj javnosti v okoljskih upravnih postopkih«.

 

Seminar bo potekal v ponedeljek, dne 12. 9. 2022 ob 13:00 v sejni sobi Senata (pritličje levo).