Zagovor magistrske diplomske naloge - Kaja Domadenik

Ime in priimek: Kaja Domadenik
Datum zagovora: sreda, 23. 6., ob 15.30 uri.
Mentor: prof. dr. Primož Gorkič
Predsednik komisije: doc. dr. Miha Hafner
Naslov dela: Zaslišanje mladoletnih oškodovancev in mladoletnih prič v kazenskem postopku zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost

Zagovor bo potekal videokonferenčno s pomočjo aplikacije Zoom, meeting ID 589 163 2020
Javnost zagovora zagotovi kandidatka po svoji presoji.