ZZR

Zbornik znanstvenih razprav je znanstveno glasilo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. V zborniku so objavljene znanstvene razprave fakultetnih učiteljev, asistentov in habilitiranih zunanjih sodelavcev Pravne fakultete, njenih doktorandov ter drugih domačih in tujih strokovnjakov.

Zbornih izhaja enkrat letno. Bralcem ponuja recenzirane izvirne znanstvene članke o znanstvenih dosežkih z različnih pravnih področij. Zbornik objavlja prispevke v slovenskem jeziku, z letnikom 2015 pa tudi v angleškem jeziku. Prva številka je izšla 1921.

Zbornik znanstvenih razprav je odprtodostopna revija, kar pomeni, da je njena vsebina prosto dostopna, brez plačila uporabnika ali njegove/njene institucije. Uporabniki smejo brati, prenašati, preslikavati, kopirati, tiskati, preiskovati ali odkazovati na celotna besedila člankov, oziroma jih uporabljati za katerekoli druge namene, brez predhodnega dovoljena izdajatelja ali avtorja, v skladu s pogoji izbrane licence.

Razprave, objavljene v reviji, se vključujejo v: Index to Foreign Legal Periodicals, Directory of Open Access Journals, Social Sciences Research Network, Proquest in Google Scholar.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115