Letnik 72 (2012)

Zbornik znanstvenih razprav – letnik 72 (2012)

ISSN (tiskana izdaja): 1854-3839
ISSN (spletna izdaja): 2464-0077 

Kazalo: PDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samo Bardutzky
Postopek certiorari pred Vrhovnim sodiščem Združenih držav Amerike kot model za sistem izbire zadev na Ustavnem sodišču Republike Slovenije

Besedilo: PDF

Navajanje:
Bardutzky, Samo: Postopek certiorari pred Vrhovnim sodiščem Združenih držav Amerike kot model za sistem izbire zadev na Ustavnem sodišču Republike Slovenije,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 17 – 48, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_bardutzky.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aleš Galič
Plačilni nalog in izvršba na podlagi verodostojne listine ter arbitraža

Besedilo: PDF

Navajanje:
Galič, Aleš: Plačilni nalog in izvršba na podlagi verodostojne listine ter arbitraža,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 49 – 78, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_galic.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Albin Igličar
Sodstvo kot družbeni podsistem in javnost

Besedilo: PDF

Navajanje:
Igličar, Albin: Sodstvo kot družbeni podsistem in javnost,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 79 – 116, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_iglicar.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marko Kambič
Tutela impuberum v historični perspektivi s poudarkom na statutih srednjeveških primorskih mest na Slovenskem

Besedilo: PDF

Navajanje:
Kambič, Marko: Tutela impuberum v historični perspektivi s poudarkom na statutih srednjeveških primorskih mest na Slovenskem,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 117 – 148, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_kambic.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jerca Kramberger Škerl
Prorogacija mednarodne pristojnosti

Besedilo: PDF

Navajanje:
Kramberger Škerl, Jerca: Prorogacija mednarodne pristojnosti,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 149 – 180, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_kramberger.skerl.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mojca M. Plesničar
Namen kaznovanja in njegov vpliv na odločanje o sankcijah

Besedilo: PDF

Navajanje:
Mihelj Plesničar, Mojca: Namen kaznovanja in njegov vpliv na odločanje o sankcijah,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 181 – 210, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_mihelj_plesnicar.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grega Strban
Odvisnost od oskrbe drugega – novo socialno tveganje?

Besedilo: PDF

Navajanje:
Strban, Grega: Odvisnost od oskrbe drugega – novo socialno tveganje?,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 211 – 240, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_strban.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilen Štajnpihler
Od pravnega sistema k pravnemu polju: Bourdieujev prispevek k razumevanju prava

Besedilo: PDF

Navajanje:
Štajnpihler, Tilen: Od pravnega sistema k pravnemu polju: Bourdieujev prispevek k razumevanju prava,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 241 – 272, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_stajnpihler.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saša Zagorc
Avtentična razlaga zakona

Besedilo: PDF

Navajanje:
Zagorc, Saša: Avtentična razlaga zakona,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 72 (2012), str. 273 – 298, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2012_zagorc.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Commons licenca


To delo je ponujeno pod  Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 4.0 Mednarodno licenco .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbornik znanstvenih razprav, letnik 72 (2012), je izšel s finančno pomočjo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115