Letnik 76 (2016)

Zbornik znanstvenih razprav –  letnik 76 (2016)

ISSN (tiskana izdaja): 1854-3839
ISSN (spletna izdaja): 2464-0077
 
Kazalo: PDF 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jasmina Arnež
The Potential Use of Legitimate Force for the Preservation of Order: Defining the Inherent Role of Public Police Through Policing Functions that cannot be Carried out by Private Police

Grožnja z uporabo prisile pri zagotavljanju javnega miru: opredelitev policijske funkcije, ki je lastna javni policiji, in funkcij policije, ki jih ne morejo izvrševati zasebniki

Celotno besedilo (v angleškem jeziku s povzetkom v slovenščini): PDF

Navajanje:
Arnež, Jasmina: The Potential Use of Legitimate Force for the Preservation of Order: Defining the Inherent Role of Public Police Through Policing Functions that cannot be Carried out by Private Police,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), str. 23 – 40, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2016_arnez.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tina Korošec, Maruša Tekavčič Veber
Pravica do samoobrambe zoper nedržavne akterje v luči boja proti terorizmu

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Korošec , Tina,Tekavčič Veber,  Maruša: Pravica do samoobrambe zoper nedržavne akterje v luči boja proti terorizmu,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), str. 41 – 68, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2016_korosec_tekavcic.veber.pdf.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Polonca Kovač
Izzivi alternativnega reševanja sporov v upravnih razmerjih v Sloveniji in širše

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Kovač, Polonca: Izzivi alternativnega reševanja sporov v upravnih razmerjih v Sloveniji in širše,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), str. 69 – 98, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2016_kovac.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primož Križnar
Varstvo lokacijske zasebnosti s pomočjo mozaične teorije podatkov

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Križnar, Primož: Varstvo lokacijske zasebnosti s pomočjo mozaične teorije podatkov,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), str. 99 – 140, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2016_kriznar.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luka Mišič
O libertarizmu in lastninskem pojmovanju človekovih pravic

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Mišič, Luka: O libertarizmu in lastninskem pojmovanju človekovih pravic,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), str. 141 – 166, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2016_misic.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mirko Pečarič
Kolektivna modrost – nova oblika sodelovanja ljudstva pri upravljanju javnih zadev

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Pečarič, Mirko: Kolektivna modrost – nova oblika sodelovanja ljudstva pri upravljanju javnih zadev,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), str. 167 – 196, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2016_pecaric.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joseph Straus
“Pay for Delay” – A Subtly Hidden, Overlooked or Ignored Transatlantic Divide: Exemplified on the Actavis decision of the US Supreme Court and the Servier decision of the EU Commission

Pay for Delay (plačilo za zakasnitev) – subtilno skrita, spregledana ali ignorirana čezatlanska »razpoka«: Obravnavana na osnovi sodbe ameriškega zveznega Vrhovnega sodišča v zadevi Actavis in odločbe Evropske komisije v zadevi Servier

Celotno besedilo (v angleškem jeziku s slovenskim povzetkom): PDF

Navajanje:
Straus, Joseph: Pay for Delay (plačilo za zakasnitev) – subtilno skrita, spregledana ali ignorirana čezatlanska »razpoka«: Obravnavana na osnovi sodbe ameriškega zveznega Vrhovnega sodišča v zadevi Actavis in odločbe Evropske komisije v zadevi Servier,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), str. 197 – 234, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2016_straus.pdf.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maruša Varl
Elementi kaznovalne odškodnine v slovenskem pravnem redu

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Varl, Maruša: Elementi kaznovalne odškodnine v slovenskem pravnem redu,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), str. 235 – 264, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2016_varl.pdf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Commons licenca

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 4.0 Mednarodno licenco .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V tiskani in spletni izdaji Zbornika so objavljeni članki v slovenskem in angleškem jeziku ter njihovi slovenski in angleški povzetki. V angleškem jeziku so objavljeni članki s področij tujega, mednarodnega in primerjalnega prava, s čimer se zagotavlja večja dostopnost besedil tujejezičnim bralcem, za katere so te vsebine najpomembnejše. Domačemu bralstvu je na voljo slovenski prevod ključnih ugotovitev člankov. Za lažjo dostopnost tujejezičnim bralcem je na voljo tudi angleška spletna stran zbornika.

Zbornik znanstvenih razprav, letnik 76 (2016), je izšel s finančno pomočjo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115