Letnik 79 (2019)

Zbornik znanstvenih razprav –  letnik 79 (2019)

ISSN (tiskana izdaja): 1854-3839
ISSN (spletna izdaja): 2464-0077
 
Kazalo: PDF 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto Garetto
Vpliv večkulturnih vprašanj na pojem družinskega člana
The Impact of Multicultural Issues on the Notion of “Family Member”
 
Celotno besedilo (v angleščini s slovenskim povzetkom): PDF
 
Navajanje:
Garetto, Roberto: The Impact of Multicultural Issues on the Notion of “Family Member”,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 79 (2019) , str. 7-22, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2019_garetto.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maria Pia Gasperini
Jurisdiction and Efficiency in Protection of Matrimonial Property Rights
Pristojnost in učinkovitost pri varstvu pravic skupnega premoženja

Celotno besedilo (v angleščini s slovenskim povzetkom): PDF
 
Navajanje:
Gasperini, Maria Pia: Jurisdiction and Efficiency in Protection of Matrimonial Property Rights,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 79 (2019) , str. 23 – 40, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2019_gasperini.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marjan Kos
Pomembnost nacionalne identitete v pravu Evropske unije in možnost njene instrumentalizacije
The Relevance of National Identity in European Union Law and Its Potential for Instrumentalisation
 
Celotno besedilo (v angleščini s slovenskim povzetkom): PDF
 
Navajanje:
Kos, Marjan: The Relevance of National Identity in European Union Law and Its Potential for Instrumentalisation,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 79 (2019) , str. 41 – 69, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2018_krajnc.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Commons licenca

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 4.0 Mednarodno licenco .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbornik znanstvenih razprav, letnik 79 (2019), je izšel s finančno pomočjo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115