Letnik 80 (2020)

Zbornik znanstvenih razprav –  letnik 80 (2020)

ISSN (tiskana izdaja): 1854-3839
ISSN (spletna izdaja): 2464-0077
 
Kazalo: PDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kristina Čufar
Pravna epistemologija (v časih) razkroja
Legal Epistemology (in the Times) of Decay 

Celotno besedilo: PDF 

Navajanje:
Čufar, Kristina: Pravna epistemologija (v časih) razkroja, v: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020), str. 7 – 30,
URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.01.cufar.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dajana Janjatović
Zaščita otrok žrtev kaznivih dejanj v (pred)kazenskem postopku
Protection of Children Victims of Criminal Offences in (Pre)Criminal Procedure 

Celotno besedilo: PDF 

Navajanje:
Janjatović, Dajana: Zaščita otrok žrtev kaznivih dejanj v (pred)kazenskem postopku, v: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020), str. 31 – 58, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.02.janjatovic.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matevž Košir
Josip Žontar in Eberhard von Künßberg
Josip Žontar and Eberhard von Künßberg 

Celotno besedilo: PDF 

Navajanje:
Košir, Matevž: Josip Žontar in Eberhard von Künßberg, v: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020), str. 59 – 88,
URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.03.kosir.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrej Nared
Deželni stanovi in zbori na Kranjskem do začetka 16. stoletja
Territorial Estates and Diets of Carniola Until the Early 16th Century 

Celotno besedilo: PDF 

Navajanje:
Nared, Andrej: Deželni stanovi in zbori na Kranjskem do začetka 16. stoletja, v: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020), str. 89 – 118, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.04.nared.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rožle Prezelj
Zaračunavanje nadomestil za vzgojo mladih amaterskih športnikov (vrednotni vidik pravnih pravil)
Charging Fees for Education of Young Amateur Athletes (The Value Aspect of the Legal Rules) 

Celotno besedilo: PDF 

Navajanje:
Prezelj, Rožle: Zaračunavanje nadomestil za vzgojo mladih amaterskih športnikov (vrednotni vidik pravnih pravil), v: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020), str. 119 – 136, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.05.prezelj.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agne Vaitkeviciute
Combating Illegal Immigration to the EU – the Role of Transport Companies
Boj proti ilegalnemu priseljevanju v EU – vloga prevoznikov 

Celotno besedilo (v angleščini s slovenskim povzetkom): PDF 

Navajanje:
Vaitkeviciute, Agne: Combating Illegal Immigration to the EU – the Role of Transport Companies, v: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020), str. 137 – 156, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.06.vaitkeviciute.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vid Žepič
Zemljiška služnost kot pravnodogmatični model v obdobju usus modernus pandectarum
Praedial Servitude as a Legal-Dogmatic Model in the Period of the Usus Modernus Pandectarum

Celotno besedilo:
PDF

Navajanje:

Žepič, Vid: Zemljiška služnost kot pravnodogmatični model v obdobju usus modernus pandectarum, v: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020), str. 157 – 192, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.07.zepic.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Commons licenca

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 4.0 Mednarodno licenco .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbornik znanstvenih razprav, letnik 80 (2020), je izšel s finančno pomočjo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115