Letnik 81 (2021)

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 81 (2021)   PDF
Ljubljana Law Review – Vol. 81 (2021)

ISSN (tiskana izdaja): 1854-3839
ISSN (spletna izdaja): 2464-0077

Kazalo: PDF
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matjaž Ambrož
In memoriam: prof. dr. Ljubo Bavcon (1924–2021) 

Celotno besedilo: PDF 

Navajanje:
Ambrož, Matjaž: In memoriam: prof. dr. Ljubo Bavcon (1924–2021), v: Zbornik znanstvenih razprav, 81 (2021), str. 7 – 10, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2021.01.ambroz.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joseph Straus
Will Artificial Intelligence Change Some Patent Law Paradigms?
Ali bo umetna inteligenca spremenila nekatere paradigme patentnega prava? 

Celotno besedilo: PDF 

Navajanje:
Straus, Joseph: Will Artificial Intelligence Change Some Patent Law Paradigms?, v: Zbornik znanstvenih razprav, 81 (2021), str. 11 – 61, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2021.02.straus.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mohor Fajdiga
Izbira Sodnega sveta: ignorantia rationis nocet?
Selection by the Judicial Council: ignorantia rationis nocet

Celotno besedilo: PDF 

Navajanje:
Fajdiga, Mohor: Izbira Sodnega sveta: ignorantia rationis nocet?, v: Zbornik znanstvenih razprav, 81 (2021), str. 63 – 83, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2021.03.fajdiga.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Špela Lovšin, Katja Štemberger
Posledice neudeležbe strank na glavni obravnavi v upravnem sporu
Consequences of Non-attendance of the Parties at the Main Hearing in the Administrative Dispute 

Celotno besedilo: PDF 

Navajanje:
Lovšin, Špela, Štemberger, Katja: Posledice neudeležbe strank na glavni obravnavi v upravnem sporu, v: Zbornik znanstvenih razprav, 81 (2021), str. 85 – 108, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2021.04.lovsin.stemberger.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aleš Novak
Pravičnost onkraj zakona – Svobodnopravno gibanje in iskanje nove zasnove prava
Justice beyond Codification – The Free Law Movement and the Quest for a New Conception of Law 

Celotno besedilo: PDF 

Navajanje:
Novak, Aleš: Pravičnost onkraj zakona – Svobodnopravno gibanje in iskanje nove zasnove prava, v: Zbornik znanstvenih razprav, 81 (2021),  str. 109 – 140, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2021.05.novak.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primož Rataj
Izbrana vprašanja prihodnjega urejanja koordinacije dajatev za brezposelnost v pravu Evropske unije
Future Perspectives of Selected Issues Concerning Coordination of Unemployment Benefits in the European Union Law 

Celotno besedilo: PDF 

Navajanje:
Rataj, Primož: Izbrana vprašanja prihodnjega urejanja koordinacije dajatev za brezposelnost v pravu Evropske unije, v: Zbornik znanstvenih razprav, 81 (2021), str. 141 – 175, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2021.06.rataj.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ana Samobor
Otrokove koristi – pravica ali zgolj načelo Listine EU o temeljnih pravicah?
Child’s Best Interests – A Charter Right or (Only) a Charter Principle? 

Celotno besedilo: PDF 

Navajanje:
Samobor, Ana: Otrokove koristi – pravica ali zgolj načelo Listine EU o temeljnih pravicah?, v: Zbornik znanstvenih razprav, 81 (2021), str. 177 – 199, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2021.07.samobor.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid Žepič
Iusta causa traditionis. Narava pravne podlage izročitve v luči antinomije Iul. D. 41, 1, 36 in Ulp. D. 12, 1, 18
Iusta causa traditionis. The Nature of Just Cause of Traditio in the Light of Antinomy Iul. D. 41, 1, 36 and Ulp. D. 12, 1, 18 

Celotno besedilo: PDF 

Navajanje:
Žepič, Vid: Iusta causa traditionis. Narava pravne podlage izročitve v luči antinomije Iul. D. 41, 1, 36 in Ulp. D. 12, 1, 18, v: Zbornik znanstvenih razprav, 81 (2021), str. 201 – 238, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2021.08.zepic.popravljena.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Commons licenca

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 4.0 Mednarodno licenco .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbornik znanstvenih razprav, letnik 81 (2021), je izšel s finančno pomočjo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115