Letnik 82 (2022)

Zbornik znanstvenih razprav - letnik 82 (2022) PDF
Ljubljana Law Review – Vol. 82 (2022)

ISSN (tiskana izdaja): 1854-3839
ISSN (spletna izdaja): 2464-0077

Kazalo: PDF


Joseph (Jože) Straus

The European Union after the Crisis: Risks and Opportunities—The Problem of “Uncomfortable Knowledge” and “Institutionalised Forgetfulness”
Evropska unija po krizi: tveganja in priložnosti – problema »neprijetnega spoznanja« in »institucionalne pozabljivosti«

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Straus, Joseph (Jože): The European Union after the Crisis: Risks and Opportunities—The Problem of “Uncomfortable Knowledge” and “Institutionalised Forgetfulness”, v: Zbornik znanstvenih razprav, 82 (2022), str. 9 – 41, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.01.straus.pdf

Damjan Kukovec
Pomen meta-vizije Sodišča Evropske unije za Slovenijo
The Synoptic Vision of the Court of Justice and its Importance for Slovenia

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Kukovec, Damjan: Pomen meta-vizije Sodišča Evropske unije za Slovenijo, v: Zbornik znanstvenih razprav, 82 (2022), str. 43 –67, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.02.kukovec.pdf

Jaka Kukavica
Otok sredi Evrope? Vpetost Vrhovnega sodišča RS v evropski medsodniški dialog
An Island at the Center of Europe? The Entrenchment of the Supreme Court of Slovenia in Judicial Dialogue in Europe

Celotno besedilo: PDF
 
Navajanje:
Kukavica, Jaka: Otok sredi Evrope? Vpetost Vrhovnega sodišča RS v evropski medsodniški dialog, v: Zbornik znanstvenih razprav, 82 (2022), str. 69 – 96, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.03.kukavica.pdf

Rok Dacar, Aleš Ferčič
Pravnopolitični pogled na doktrino nujnih zmogljivosti: analiza stanja in pomen »nepogrešljivosti«
A Legal Policy View on the Essential Facilities Doctrine: The State of Affairs and the Meaning of “Indispensability”

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Dacar, Rok, Ferčič, Aleš: Pravnopolitični pogled na doktrino nujnih zmogljivosti: analiza stanja in pomen »nepogrešljivosti«, v: Zbornik znanstvenih razprav, 82 (2022), str. 97–120, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.04.dacar.fercic.pdf

Jure Spruk
Pravna država in pravno načelo zaupanja v pravo
Legal State and the Principle of Trust in Law

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Spruk, Jure: Pravna država in pravno načelo zaupanja v pravo, v: Zbornik znanstvenih razprav, 82 (2022), str. 121–155, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.05.spruk.pdf
Danaja Lipič Plohl, Aleš Ferčič
Evropski koncept neodvisnega sodstva in kvantifikacija formalne neodvisnosti sodstva v izbranih državah Evropske unije
The European Concept of an Independent Judiciary and Quantification of a Formal Judicial Independence in Selected Countries of the European Union

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Lipič Plohl, Danaja, Ferčič, Aleš: Evropski koncept neodvisnega sodstva in kvantifikacija formalne neodvisnosti sodstva v izbranih državah Evropske unije, v: Zbornik znanstvenih razprav, 82 (2022), str. 157–185, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.06.lipic.plohl.fercic.pdf
Urška Kramberger Mendek
Problematika Zakona o predlaganju kandidatov iz Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč
The Issues of the Act on Nomination of Candidates from the Republic of Slovenia for Judges at International Courts

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Kramberger Mendek, Urška: Problematika Zakona o predlaganju kandidatov iz Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč, v: Zbornik znanstvenih razprav, 82 (2022), str. 187–206, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.07.kramberger.mendek.pdf

Peter Šujica, Damjan Korošec
Razumeti nepravo opustitveno kaznivo dejanje – stare kazenskopravne dileme ob novih problemih umetne inteligence
Understanding Criminal Commission by Omission – Old Criminal Law Dilemmas and New Problems of Artificial Intelligence

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Šujica, Peter, Korošec, Damjan: Razumeti nepravo opustitveno kaznivo dejanje – stare kazenskopravne dileme ob novih problemih umetne inteligence, v: Zbornik znanstvenih razprav, 82 (2022), str. 207–234 , URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.08.korosec.sujica.pdf
Matija Damjan
Upravljanje avtorskih pravic na filmski glasbi
Film Music Rights Management

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Damjan, Matija: Upravljanje avtorskih pravic na filmski glasbi, v: Zbornik znanstvenih razprav, 82 (2022), str. 235–255 , URL:
www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.09.damjan.pdf
Vid Žepič
Interesno ravnotežje med zastaviteljem in zastavnim upnikom v rimskem pravu
The Balance of Interests between the Pledgor and the Pledgee in Roman Law

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Žepič, Vid: Interesno ravnotežje med zastaviteljem in zastavnim upnikom v rimskem pravu, v: Zbornik znanstvenih razprav, 82 (2022), str. 257–305, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.10.zepic.pdf

Miloš Dimitrijević
Hvaležnost obdarjenca – pravna in moralna obveznost
Gratitude of a Donee – A Legal and Moral Obligation

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Dimitrijević, Miloš: Hvaležnost obdarjenca – pravna in moralna obveznost, v: Zbornik znanstvenih razprav, 82 (2022), str. 307–328, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.11.dimitrijevic.pdf
Anže Dobelšek
Zgodovinski razvoj pojma javnih služb in storitve splošnega gospodarskega pomena v pravu EU – javne službe med konkurenčnostjo in solidarnostjo
Historical Development of Public Services and Services of General Economic Interest in EU Law – Balancing between Competitiveness and Solidarity

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Dobelšek, Anže: Zgodovinski razvoj pojma javnih služb in storitve splošnega gospodarskega pomena v pravu EU – javne službe med konkurenčnostjo in solidarnostjo, v: Zbornik znanstvenih razprav, 82 (2022), str. 329–361, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.12.dobelsek.pdf
Marjan Kos
Reasserting the Principle of Legality in the Wake of the COVID-19 Pandemic: A Case Note on the Decision U-I-79/21 of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia
Utrjevanje načela zakonitosti v času pandemije COVID-19: predstavitev odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zadevi U-I-79/20

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Kos, Marjan: Reasserting the Principle of Legality in the Wake of the COVID-19 Pandemic: A Case Note on the Decision U-I-79/21 of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia, v: Zbornik znanstvenih razprav, 82 (2022), str. 365–379, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.13.kos.pdf
Zarja Hude
Unilateral Termination of Employment of Pensionable Workers Held Unconstitutional – Between Equal Treatment, the Principle of Legality and Pure Formalism
Enostranska odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcem, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, je v neskladju z ustavo

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Hude, Zarja: Unilateral Termination of Employment of Pensionable Workers Held Unconstitutional – Between Equal Treatment, the Principle of Legality and Pure Formalism, v: Zbornik znanstvenih razprav, 82 (2022), str. 381–391, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.14.hude.pdf

Creative Commons licenca

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 4.0 Mednarodno licenco.

Zbornik znanstvenih razprav, letnik 82 (2022), je izšel s finančno pomočjo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115