Kontakti

E-naslov: zzr@pf.uni-lj.si

doc. dr. Luka Mišič (odgovorni urednik)
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana
Tel. (01) 42 03 214
E-naslov: luka.misic@pf.uni-lj.si

as. dr. Maruša Tekavčič Veber (sekretarka uredniškega odbora)
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana
Tel. (01) 42 03 222
E-naslov: marusa.veber@pf.uni-lj.si

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115