Posebna številka, letnik 2019

Zbornik znanstvenih razprav –  letnik 79 (2019) - Perspektive prava Evropske unije

ISSN (tiskana izdaja): 1854-3839
ISSN (spletna izdaja): 2464-0077
 
Kazalo: PDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrej Auersperger Matić

Dve razumevanji vladavine prava
Two Concepts of the Rule of Law

Celotno besedilo (v angleškem jeziku s povzetkom v slovenščini): PDF

Navajanje:
Auersperger Matić, Andrej: Two Concepts of the Rule of Law,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 79 (2019) - Perspektive prava Evropske unije, str. 9 - 34,
URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2019.eu.auersperger.matic.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samo Bardutzky
Ustavnopravna kritika objektivnega značaja postopkov za ugotavljanje kršitev in argument ustavne obrambe: lekcija iz neimplementacije t. i. Direktive o hrambi podatkov
A Constitutionalist Critique of the Objective Character of the Infringement Proceedings and a Case for a “Constitutional Defence”: A Lesson from the Non-Implementation of the Data Retention Directive
 
Celotno besedilo (v angleškem jeziku s povzetkom v slovenščini): PDF
 
Navajanje:
Bardutzky, Samo: A Constitutionalist Critique of the Objective Character of the Infringement Proceedings and a Case for a “Constitutional Defence”: A Lesson from the Non-Implementation of the Data Retention Directive,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 79 (2019) - Perspektive prava Evropske unije, str. 35 - 48,
URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2019.eu.bardutzky.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lina Burkelc Juras, Aleš Ferčič
Mnenje 2/13: konec ali le nov postanek?
Opinion 2/13: Game Over or Just Another Pit-Stop? 

Celotno besedilo (v angleškem jeziku s povzetkom v slovenščini): PDF  

Navajanje:
Burkelc Juras, Lina, in Ferčič, Aleš: Opinion 2/13: Game Over or Just Another Pit-Stop?
v: Zbornik znanstvenih razprav, 79 (2019) - Perspektive prava Evropske unije, str. 49 - 78,
URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2019.eu.burkelc.juras.fercic.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Janja Hojnik
Najprej naše: zakonitost javnih ukrepov za krepitev potrošniškega etnocentrizma z vidika EU in STO
Our First: Legality of Public Measures to Enhance Consumer Ethnocentrism from the EU and WTO Perspective
 
Celotno besedilo (v angleškem jeziku s povzetkom v slovenščini): PDF
 
Navajanje:

Hojnik, Janja: Our First: Legality of Public Measures to Enhance Consumer Ethnocentrism from the EU and WTO Perspective,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 79 (2019) - Perspektive prava Evropske unije, str. 79 - 106,
URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2019.eu.hojnik.pdf
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petra Mahnič
Proces integracije skupne zunanje in varnostne politike v razvijajoči se ustavnopravni red EU: 218. člen PDEU
The Process of Integration of the CFSP into the Evolving Constitutional Legal Order of the EU: Article 218 TFEU
 
Celotno besedilo (v angleškem jeziku s povzetkom v slovenščini): PDF
 
Navajanje:
Mahnič, Petra: The Process of Integration of the CFSP into the Evolving Constitutional Legal Order of the EU: Article 218 TFEU,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 79 (2019) - Perspektive prava Evropske unije, str. 107 - 130,
URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2019.eu.mahnic.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Maja Menard
Zaščita človekovih pravic – razmerja med pravnimi redi: nacionalni, EU, EKČP
Protection of Human Rights – Relations between Legal Orders: National, EU, ECHR

Celotno besedilo (v angleškem jeziku s povzetkom v slovenščini): PDF

Navajanje:
Menard, Maja: Protection of Human Rights – Relations between Legal Orders: National, EU, ECHR
v: Zbornik znanstvenih razprav, 79 (2019) - Perspektive prava Evropske unije, str. 131 - 148,
URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2019.eu.menard.pdf   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nina Peršak, Jože Štrus
Vladavina prava v EU: kazenskopravne razsežnosti
Rule of Law in the EU: Justice and Criminal Law Dimensions 

Celotno besedilo (v angleškem jeziku s povzetkom v slovenščini): PDF

Navajanje:
Peršak, Nina, in Štrus, Jože: Rule of Law in the EU: Justice and Criminal Law Dimensions,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 79 (2019) - Perspektive prava Evropske unije, str. 149 - 174,
URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2019.eu.persak.strus.pdf  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jorg Sladič
Imuniteta institucij EU v sodnih postopkih v državah članicah EU
Immunity of EU Institutions in Judicial Proceedings in the EU Member States 

Celotno besedilo (v angleškem jeziku s povzetkom v slovenščini): PDF

Navajanje:
Sladič, Jorg: Immunity of EU Institutions in Judicial Proceedings in the EU Member States,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 79 (2019) - Perspektive prava Evropske unije, str. 175 - 194,
URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2019.eu.sladic.pdf

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renata Zagradišnik
Nič več v Kansasu: Evropska bančna unija
Not in Kansas Anymore: The European Banking Union

Celotno besedilo (v angleškem jeziku s povzetkom v slovenščini): PDF

Navajanje:
Zagradišnik, Renata: Not in Kansas Anymore: The European Banking Union,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 79 (2019) - Perspektive prava Evropske unije, str. 195 – 212,
URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2019.eu.zagradisnik.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Commons licenca

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 4.0 Mednarodno licenco .

Zbornik znanstvenih razprav, letnik 79 (2019) - Perspektive prava Evropske unije, je izšel s finančno pomočjo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115