Posebna številka, letnik 2020

Zbornik znanstvenih razprav –  letnik 80 (2020) - Perspektive Evropskega stebra socialnih pravic

ISSN (tiskana izdaja): 1854-3839
ISSN (spletna izdaja): 2464-0077
 
Kazalo: PDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ane Aranguiz
Novi val solidarnosti v morju ekonomskih interesov: ali je plovba Evropskega stebra socialnih pravic med notranjim trgom in socialno dimenzijo EU lahko uspešna?

A New Wave of Solidarity in a Sea of Economic Interests: Can the Pillar Sail in the Asymmetric Tides Between the Internal Market and the Social Dimension of the EU?

Celotno besedilo (v angleščini s slovenskim povzetkom): PDF 

Navajanje:
Aranguiz, Ane: A New Wave of Solidarity in a Sea of Economic Interests: Can the Pillar Sail in the Asymmetric Tides Between the Internal Market and the Social Dimension of the EU?, v: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020) - Perspektive Evropskega stebra socialnih pravic, str. 17-40,
URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.psv.aranguiz.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luka Mišič

Enakost v priložnosti v EU: razmislek o Evropskem stebru socialnih pravic v luči svobode gibanja kot nadnacionalnega načela pravičnosti
Equality of Opportunity in the EU: Rethinking the European Pillar of Social Rights in Light of Free Movement as a Supranational Principle of Justice 

Celotno besedilo (v angleščini s slovenskim povzetkom): PDF 

Navajanje:
Mišič, Luka: Equality of Opportunity in the EU: Rethinking the European Pillar of Social Rights in Light of Free Movement as a Supranational Principle of Justice, v: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020) - Perspektive Evropskega stebra socialnih pravic, str. 41 – 76,
URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.psv.misic.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primož Rataj

Delavčeva obveznost nadaljnje zaposlitve za določeno obdobje
ali povrnitev stroškov, povezanih z delodajalčevim nanciranjem usposabljanja ali izobraževanja

Employee’s “Working Obligation” for a Certain Period or Alternative Costs’ Reimbursement Resulting from Employer’s Provision of Specific Training or Financing of Education 

Celotno besedilo (v angleščini s slovenskim povzetkom): PDF 

Navajanje:
Rataj, Primož: Employee’s “Working Obligation” for a Certain Period or Alternative Costs’ Reimbursement Resulting from Employer’s Provision of Specific Training or Financing of Education, v: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020) - Perspektive Evropskega stebra socialnih pravic, str. 77– 100,
URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.psv.rataj.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sara Bagari

Evropski steber socialnih pravic – odziv na zagotavljanje socialne zaščite ekonomsko odvisnih samozaposlenih na ravni EU
The European Pillar of Social Rights – An EU-level Response to the Social Protection of the (Economically) Dependent Self-Employed? 

Celotno besedilo (v angleščini s slovenskim povzetkom): PDF 

Navajanje:
Bagari, Sara: The European Pillar of Social Rights – An EU-level Response to the Social Protection of the (Economically) Dependent Self-Employed?, v: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020) - Perspektive Evropskega stebra socialnih pravic, str. 101– 118,
URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.psv.bagari.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peter Schöffmann

Zadeva Alpenrind – o zavezujoči naravi prenosnega dokumenta A1 v primeru čezmejne napotitve delavcev

The Case of Alpenrind – The Posting of Workers and the Binding Nature of Portable Document A1 

Celotno besedilo (v angleščini s slovenskim povzetkom): PDF 

Navajanje:
Schöffmann, Peter: The Case of Alpenrind – The Posting of Workers and the Binding Nature of Portable Document A1, v: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020) - Perspektive Evropskega stebra socialnih pravic, str. 119– 132,
URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.psv.schoffmann.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Silvia Rainone
Evropski steber socialnih pravic – povej mi, od kod prihajaš, in povem ti, kdo si
The European Pillar of Social Rights – Tell Me Where You Come from and I Will Tell You Who You Are 

Celotno besedilo (v angleščini s slovenskim povzetkom): PDF 

Navajanje:
Rainone, Silvia: The European Pillar of Social Rights – Tell Me Where You Come from and I Will Tell You Who You Are, v: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020) - Perspektive Evropskega stebra socialnih pravic, str. 133– 156,
URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.psv.rainone.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Commons licenca

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 4.0 Mednarodno licenco .

Zbornik znanstvenih razprav, letnik 80 (2020) - Perspektive prava Evropske unije, je izšel s finančno pomočjo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115