Vabilo k objavi

Zbornik izhaja enkrat letno, v mesecu oktobru.
 
Uredništvo zbornika sprejema predloge za objavo prispevkov v skladu z roki, določenimi v vsakokratnem letnem razpisu za redno številko.
 
V primeru velikega števila predlogov si uredniški odbor pridržuje pravico zavrniti objavo predloženega rokopisa.
 
Predloge za objavo pošljite:

zzr@pf.uni-lj.si

2024 ZZR Redna številka

Datoteke