Vabilo k objavi

Zbornik izhaja enkrat letno, v mesecu oktobru.
 
Uredništvo zbornika sprejema predloge za objavo prispevkov skozi celo leto. V tekočem letu pridejo v poštev za objavo praviloma tisti rokopisi, ki so oddani do konca meseca aprila.
 
V primeru velikega števila predlogov si uredniški odbor pridržuje pravico zavrniti objavo predloženega rokopisa.
 
Predloge za objavo pošljite:

zzr@pf.uni-lj.si
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115