Za avtorje

Ta revija uporablja dvojno slepo recenziranje. Identiteta recenzenta je med pregledovanjem skrita pred avtorjem, in obratno.

Zbornik je licenciran pod licenco Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International. Avtorji ohranijo avtorske in založniške pravice; soglašajo, da je založniku neizključno dodeljena pravica do reprodukcije, distribucije in javnega posredovanja izvodov člankov, sprejetih za objavo v Zborniku znanstvenih razprav, v tiskani ali elektronski obliki.

ZZR – navodila za avtorje

ZZR - Vzorčno besedilo

ZZR – Soglasje k objavi (pdf, doc)


Zbornik avtorjem ne zaračunava stroškov objave.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115