Dosmrtni zapor in njegova odprava

Alenka Šelih

Sinopsis:
Članek se zavzema za odpravo kazni dosmrtnega zapora in razgrinja argumente za tako rešitev. Obravnava vprašanje skladnosti te sankcije z ustavnopravno prepovedjo mučenja. Hkrati opozarja na njeno spornost v zvezi z načelom zakonitosti (nedoločenost te kazni) in na načelo sorazmernosti. Nato razčlenjuje razmerje te kazni in namene kaznovanja. Ugotavlja, da ta kazen ne izpolnjuje teh načel, saj je preprečevanje novega kaznivega dejanja storilca težko napovedati; resocializacija pri tej kazni ni mogoča; pa tudi namen zastraševanja in povračilnosti sta bolje uresničena s hitrim in čim bolj zagotovim kazenskopravnim obravnavanjem storilca. Prispevek odpira tudi vprašanja varstva pravic žrtev, razčlenjuje ustrezno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice ter ugotavlja, da je Slovenija edina država med republikami nekdanje Jugoslavije, ki je uvedla to kazen, in tudi edina, ki jo je uvedla povsem samostojno ne pa kot nadomestilo za smrtno kazen, kakor so jo drugi pravni sistemi. 

Ključne besede:
dosmrtni zapor, načelo sorazmernosti, prepoved mučenja, nameni kaznovanja.

Celotno besedilo: PDF 

Navajanje:
Šelih, Alenka: Dosmrtni zapor in njegova odprava,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 77 (2017) 1, str. 7 – 24, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2017_.selih.pdf

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115