Elementi kaznovalne odškodnine v slovenskem pravnem redu

Maruša Varl

Sinopsis:

Kaznovalna odškodnina je eden najbolj kontroverznih institutov civilnega prava, ki vzbuja veliko pozornost pravne stroke tako v evropskem kot tudi v anglosaksonskem pravnem okolju. Gre za denarno odškodnino, ki jo oškodovanec dobi poleg zneska, s katerim se sicer zasledujeta cilja izravnave (restitucije) in zadoščenja (satisfakcije) kot glavna cilja odškodninskega prava. Prispevek analizira slovenski pravni red in v njem išče institute, v katerih lahko zasledimo preventivni in kaznovalni namen odškodnine. Sklepna ugotovitev je, da kaznovalna funkcija odškodninskega prava ni nesporno sprejeta v slovenski pravni red kot enakovredna restituciji in satisfakciji.

Ključne besede:
kaznovalna odškodnina, denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo, kršenje osebnostnih pravic s tiskom, okrnitev ugleda in dobrega imena pravne osebe, odškodnina zaradi sojenja v nerazumnem roku, pogodbena kazen, sodni penali, cena posebne priljubljenosti (praetium affectionis), odškodnina zaradi diskriminacije v delovnem pravu, denarno povračilo namesto reintegracije v primeru nezakonitega prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Varl, Maruša: Elementi kaznovalne odškodnine v slovenskem pravnem redu,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), str. 235 – 264, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2016_varl.pdf.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115