Kolektivna modrost – nova oblika sodelovanja ljudstva pri upravljanju javnih zadev

Mirko Pečarič

Sinopsis:
Kolektivna modrost je (staro-novi) element sodelovanja ljudstva pri upravljanju, ki jo je treba oceniti z vidika demokratičnega državnega upravljanja predvsem zaradi njenega (domnevnega) cilja o objektivnejših, bolj nepristranskih in strokovnih informacijah, kot bi jih lahko dali posamezni strokovnjaki. Če lahko reprezentativni vzorec da dovolj veliko zanesljivost ne le za dejstvo demokratičnosti, temveč tudi za delovanje v smeri demokratičnih zaključkov, nam to izhodišče daje nov razlog za vnovično preverjanje ureditve sodelovanja ljudstva pri upravljanju javnih zadev. Če bi bila k takemu načinu pridobivanja podatkov pridružena še pravila za predvidevanje, bi lahko glede na rezultate študij njuni rezultati dali večjo objektivnost in prilagodljivost pravnih norm realnim situacijam. Tako bi se vzpostavil javni sistem ljudske modrosti, ki bi lahko v zapletenih zadevah prekašal današnje, še vedno pretežno hierarhične in posredne oblike demokratičnega vladanja, ki se zanašajo predvsem na lastno intuicijo in mnenja strokovnjakov.

Ključne besede:
javna participacija, informacijska tehnologija, statistična pravila predvidevanja, kolektivna modrost.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Pečarič, Mirko: Kolektivna modrost – nova oblika sodelovanja ljudstva pri upravljanju javnih zadev,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), str. 167 – 196, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2016_pecaric.pdf.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115