Mednarodnopravno upravičenje države do odškodnine za stroške sprejema migrantov

Marko Krajnc

Sinopsis:
Obsežni migracijski tokovi danes finančno močno obremenjujejo precej držav in postavlja se vprašanje, ali lahko država gostiteljica po mednarodnem pravu zahteva od države izvora odškodnino za stroške sprejema ljudi, ki so iz nje morali zbežati. Za uspešno uveljavljanje odškodnine v takih primerih je treba najprej dokazati, da so ljudje iz države izvora zbežali zaradi njenih ravnanj. Nato je treba prepričljivo utemeljiti podlago odškodninskega zahtevka, ki temelji bodisi na kršitvi obveznosti nepovzročanja množičnih valov migrantov, ki jo država izvora državi gostiteljici dolguje posamično, bodisi na samih kršitvah človekovih pravic, kot obveznosti erga omnes partes, ki jih država izvora dolguje določeni skupini držav, del katere je tudi država gostiteljica, ki jo te kršitve še posebej prizadenejo. Nazadnje je treba opredeliti nastanek škode, to so vsi stroški, ki so v dovolj neposredni povezavi s protipravnim ravnanjem, ki se jim država gostiteljica ne more izogniti.

Ključne besede:
odškodnina, migranti, država gostiteljica, država izvora, stroški.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Krajnc, Marko: Mednarodnopravno upravičenje države do odškodnine za stroške sprejema migrantov,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 78 (2018) , str. 47 – 74, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2018_krajnc.pdf

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115