Posebna inkriminacija detomora: od kod in kam?

Damjan Korošec, Katja Škrubej

Sinopsis:
V prvem delu razprave, katere namen je spodbuditi razpravo o slovenski rešitvi glede posebne inkriminacije detomora, avtorja ugotavljata, da je ta v veljavnem slovenskem kazenskem zakoniku trdno zasidrana v srednjeevropski tradiciji pod vplivom švicarskih in avstrijskih reformnih osnutkov z začetka 20. stoletja. To velja še posebej glede zakonskega znaka »vpliv poroda«, ki ga, nasprotno, v nemški zakonodajni tradiciji niso nikoli sprejeli. Konec 20. stoletja so posebno inkriminacijo v nekaterih evropskih državah, kot so Nemčija, Francija in Španija, opustili, drugod so jo ohranili kot privilegirano, ponekod pa celo kot kvalificirano. 

Ključne besede:
detomor, kazensko pravo, pravna zgodovina.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Korošec, Damjan, Škrubej, Katja:Posebna inkriminacija detomora: od kod in kam?,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 77 (2017) 1, str. 77 – 118, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2017_korosec.skrubej.pdf

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115