Pregon mednarodnih hudodelstev in načelo zakonitosti

Sabina Zgaga

Sinopsis:
Večina kazenskih pregonov mednarodnih hudodelstev je v zadnjih šestdesetih letih v svetovnem, evropskem in slovenskem merilu potekala post factum, saj so bila pravila pregona oblikovana po tem, ko so bila mednarodna hudodelstva izvršena. Prispevek obravnava dileme, ki na podlagi tega izvirajo iz načela zakonitosti, predstavi elemente načela zakonitosti ter izpostavi tiste, ki bi lahko bili sporni za pregon mednarodnih hudodelstev. Nato obravnava odgovore, ki jih na dileme v zvezi s spoštovanjem načela zakonitosti ponuja mednarodno kazensko pravo, zlasti praksa Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo, ter ureditev Evropske konvencije za človekove pravice. Sklepno poglavje prispevka predstavi slovenski pogled na dileme načela zakonitosti in primerja slovenske rešitve ter rešitve Evropskega sodišča za človekove pravice. S tem se potrdi hipoteza prispevka, da slovenska Ustava ureja načela zakonitosti strožje kot mednarodno kazensko pravo in mednarodno pravo človekovih pravic.

Ključne besede:
načelo zakonitosti, mednarodno hudodelstvo, zastaranje, opredelitev kaznivega dejanja, uporaba milejšega zakona.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Zgaga, Sabina: Pregon mednarodnih hudodelstev in načelo zakonitosti,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 77 (2017) 1, str. 25 – 52, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2017_zgaga.pdf

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115