Subsidiarna zaščita v evropskem in mednarodnem azilnem sistemu – nadgradnja ali spodkopavanje sistema?

Saša Zagorc, Katja Stare

Sinopsis:
Azilno pravo EU nedvomno pomembno vpliva na mednarodno azilno pravo. Prispevek se osredotoča na vprašanje, ali bi bilo institut subsidiarne zaščite, ki je izum azilnega prava EU, smiselno razširiti na mednarodnopravno raven. EU je bila sicer kritizirana, da s Kvalifikacijsko direktivo poskuša nadomeščati mednarodni režim varstva beguncev, namesto da bi ga dopolnila. Pri tem velja poudariti, da je institut subsidiarne zaščite že znotraj EU predmet polemik glede njegove razlage in razlik pri uporabi med državami članicami. Avtorja najprej predstavita razvoj in kodifikacijo komplementarne zaščite, nato pozornost namenita enemu od problemov subsidiarne zaščite v pravu EU, in sicer očitkom, da je ureditev z dvema različnima statusoma, statusom begunca in statusom subsidiarne zaščite, diskriminatorna. Raziskujeta, institut danes vpliva na mednarodni azilni sistem, v zadnjem delu pa podata stališče o smiselnosti in primernosti uporabe instituta na mednarodno raven.

Ključne besede:
subsidiarna zaščita, mednarodna zaščita, azil, kvalifikacijska uredba.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Zagorc, Saša, Stare, Katja: Subsidiarna zaščita v evropskem in mednarodnem azilnem sistemu – nadgradnja ali spodkopavanje sistema?
v: Zbornik znanstvenih razprav, 78 (2018) , str. 75 – 99, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2018_zagorc_stare.pdf

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115