Varstvo lokacijske zasebnosti s pomočjo mozaične teorije podatkov

Primož Križnar

Sinopsis:

Posameznikova pravica do zasebnosti je ena temeljnih človekovih pravic. Del te »vgrajene« posameznikove zasebnosti je tudi zmožnost osebe, da se giblje in prehaja iz različnih položajev oziroma lokacij z upravičenim pričakovanjem, da se njenih poti, postankov oziroma trenutnega položaja sistematično ne beleži in ne shranjuje za morebitno prihodnjo uporabo. Ne glede na to posameznikom večkrat ni znano oziroma se jim zdi zanemarljivo, da moderna tehnologija čedalje bolj agresivno posega v njihovo zasebnost, katere del je med drugim tudi lokacijska zasebnost. Vendar pa je treba tudi slednji, kot eni od eksistencialnih komponent zasebnosti, zagotoviti vso potrebno pravno varstvo, ki se vsaj zaenkrat kaže v implementaciji mozaične teorije v evropski pravni prostor s pomočjo izoblikovanih stališč Evropskega sodišča za človekove pravice o zasebnosti.

Ključne besede:
zasebnost, lokacijska zasebnost, mozaična teorija, moderna informacijska tehnologija, sodna praksa.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Križnar, Primož: Varstvo lokacijske zasebnosti s pomočjo mozaične teorije podatkov,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 76 (2016), str. 99 – 140, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2016_kriznar.pdf.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115