15. aprila smo praznovali Dan fakultete

V petek, 15. aprila 2016, je v rdeči predavalnici Pravne fakultete v Ljubljani potekala slovesnost ob Dnevu fakultete.

Dekan prof. dr. Miha Juhart je v uvodnem nagovoru pozdravil prisotne študente, zaposlene in druge ugledne goste. Osrednica govornica na prireditvi je bila  dr. Mateja Končina Peternel – vrhovna sodnica, predsednica Sodnega sveta RS.

Vodstvo fakultete je tudi letos na Dan fakultete najuspešnejšim študentom in diplomantom podelilo priznanja in pohvale za njihove študijske in obštudijske dosežke.

Zlate listine za izjemen študijski uspeh
Zlate listine za izjemen študijski uspeh so podeljene študentom, ki končajo študij s povprečno oceno 9,01 ali več in opravijo zadnji izpit v obdobju med 1. aprilom preteklega leta in 31. marcem leta, v katerem se listina podeljuje. Pri izračunu povprečne ocene so upoštevane vse pozitivne in negativne ocene. Letošnji prejemniki zlate listine so: Kaja Batagelj, Lejla Bizjak, Katja Stare, Gaja Ana Pavliha, Žiga Urankar, Filip Dougan.

Priznanjanja za vrhunske magistrske diplomske naloge
Na podlagi predlogov mentorjev za izrazito kakovostno magistrsko diplomsko nalogo so prejeli priznanja za vrhunsko magistrsko diplomsko nalogo: Peter Gorše,Teja Grad, Lidija Zupančič, Manja Guček, Marjan Kos, Katarina Sever, Žiga Kosmatin.

Priznanja za vrhunske diplomske naloge
Na podlagi predlogov mentorjev za izrazito kakovostno diplomsko nalogo sta prejelia priznanja za vrhunsko diplomsko nalogo Klemen Eržen in Nik Gomboc.

Pohvalo za nadpovprečne magistrsko diplomsko nalogo
je na podlagi predloga mentorjev prejela Maša Kramar.

Pohvalo za nadpovprečno diplomsko nalogo
sta prejela Nejc Jernej Zadnikar in Maja Jerman.

Priznanja za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti
Tudi letos je fakulteta podelila priznanja in pohvale za odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti. Že nekaj let študenti Pravne fakultete sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih, kjer dosegajo vidne rezultate.

PRIZNANJA ZA ODMEVNE DOSEŽKE NA PODROČJU OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI 

Tekmovanje WIMUN 2015
Člani tekmovalne skupine Matic Burkeljc, Veronika Cukrov, Jan Marčič Maruško, Maks David Osojnik, Gal Šumak Pečenko, Domen Turšič in Brina Žitnik so se med 9. in 15. novembrom 2015 v New Yorku udeležili svetovnega tekmovanja World International Model United Nations (WIMUN) 2015 v simulaciji postopkov organov Organizacije Združenih narodov in med skupno več kot 50 ekipami ter več kot 500 udeleženci s celega sveta kot ekipa prejeli največ individualnih nagrad v posameznih odborih in tako osvojili tudi najprestižnejšo nagrado za najboljšo delegacijo WIMUN 2015 Secretary-General Award.
Mentorica je bila doc. dr. Vasilka Sancin.

Tekmovanje Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2015
Ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, v sestavi Marko Krajnc, Ana Antunićević in Ana Oštir se je na tekmovanju Philip C. Jessup International Law Moot Court, na katerem je sodelovalo preko 600 ekip s celega sveta, znova odlično uvrstila v osmino finala (med 9. in 16. mestom), z memorandumom tožene države pa zasedla vrhunsko 2. mesto na svetu.
Mentorica je bila doc. dr. Vasilka Sancin.

Tekmovanje Frankfurt Investment Arbitration Moot Court
Ekipa Pravne fakultete v Ljubljani, v sestavi Tisa Ljubetič, Matija Zupančič, Matija Dušak in Tea Čebulj je letos prvič tekmovala na Frankfurt Investment Arbitration Moot Court, na katerem sodeluje 66 ekip, od katerih se je 38 uvrstilo v finalni del, med njimi pa se je ekipi PF uspelo prebiti na peto mesto.
Mentorica je bila doc. dr. Vasilka Sancin.

Tekmovanje CEEMC 2015
Ekipa Pravne fakultete v Ljubljani v sestavi: Irma Abdić, Luka Milanović, Maks Mencin in Zoran Škrbin (govorniki in člani tekmovalne ekipe) ter Kaja Batagelj in Ana Hergouth (coachinji) so na regionalnem tekmovanju iz poznavanja prava Evropske unije Central and East European Moot Court (CEEMC) dosegli ekipno 1. mesto. Tekmovanje je potekalo od 1. do 4. 5. 2015 v Tbilisiju.
Mentorica je bila prof. dr. Ana Vlahek.

Tekmovanje ELMC 2015/16
Ekipa: Lara Matan, Urška Ušeničnik in Mirjam Homar (govornice in članice tekmovalne ekipe) ter Kaja Batagelj, Žiga Urankar in Sandra Koren (coachi), so v študijskem letu 2015/2016 sestavljali ekipo na svetovnem tekmovanju iz poznavanja prava Evropske unije European Law Moot Court (ELMC), so dosegli ekipno 1. mesto na regionalnem finalu v Maastrichtu (28. – 31. januar 2016) in s tem uvrstitev v Veliki finale ELMC.
Mentorica je bila prof. dr. Ana Vlahek.

Regionalno Moot Court tekmovanje iz poznavanja EKČP (april 2015, Črna gora)
Ekipa študentov PF je osvojila 2. mesto in najboljši memorandum za pritožnika. Ekipa: Mohor Fajdiga, Boštjan Vrisk, Grega Oprčkal, Klavdija Sitar, Maja Ropret in Kristina Lazarević Padar, vodja ekipe: Katja Doležalek.
Mentor je bil prof. dr. Saša Zagorc.

Tekmovanje Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot:
Ekipa PF v sestavi Glorija Meglič, Valentin Mis, Rebeka Reven, Nebojša Vučković, Anže Skodlar in Maja Jamnik, ki so jo vodili Petra Lipovšek, Aleksander Hočevar in Žiga Perovič je na tekmovanju »Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot« dosegla odličen rezultat; na ustnem delu tekmovanja v Hong je dobila priznanje (»častno omembo«) za pisni memorandum »Fali Nariman Award for the Best Respondent's Memoranda«, Honorable Mention. Na drugem ustnem delu tekmovanja na Dunaju se je v konkurenci 300 najboljših svetovnih univerz uvrstila v finalni del tekmovanja, med 64 najboljših ekip (Elimination Rounds) in prejela priznanje (»častno omembo«) za memorandum »Pieter Sanders Award for the Best Claimant's Memoranda«, Honourable Mention. Priznanje (»častno omembo«) za govornika pa je dobil tudi eden od članov ekipe, Valentin Mis, in sicer »Martin Domke Award for the Best Individual Oralist during the General Rounds«, Honourable Mention.
Mentor je bil prof. dr. Damjan Možina.

Sodelovanje pri izvedbi tekmovanja  MUNLawS 2015
Domen Turšič (Secretray-General of MUNLawS 2015) in Nika Pečevnik (Deputy Secretary General of MUNLawS 2015) sta s svojim izjemnim osebnim angažmajem odločilno prispevala k uspehu že tretje mednarodne študentske konference MUNLawS, ki je potekala med 23. in 26. oktobrom 2015 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Konference se je udeležilo preko 120 študentov in dijakov iz 28 držav in 49 različnih fakultet ter srednjih šol, odlična izvedba pa je zasluga predvsem obeh predlaganih kandidatov, ki sta tako odločilno pripomogla k odmevnosti tega izjemnega dosežka, kar nedvomno prispeva k ugledu Pravne fakultete v širši javnosti.

Pravna klinika za varstvo okolja 2014/2015
Študent in študentke Jakob Ahačič, Maša Gril, Tina Košir in Simona Zupančič so v okviru Pravne klinike za varstvo okolja, pod mentorstvom doc. dr. Vasilke Sancin, as. mag. Tanje Pucelj Vidovič, as. mag. Maše Kovič Dine, mag. Senke Vrbica, vsak s svojim prispevkom omogočili izdelavo izjemno kvalitetne študije z naslovom Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste pitne vode, ki je doživela veliko odmevnost tako med ministrstvi, kot tudi v okviru Državnega zbora, kjer potekajo razprave o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo. Delo kandidatov je bilo prepoznano tudi v medijih, kar vse skupaj prispeva k odmevnosti dosežka in ugledu Pravne fakultete v širši javnosti.

Člani projektne skupine Uveljavljanje zakonodaje glede ravnanja z OEEO v Sloveniji skozi prizmo delovanja družbe ZEOS d. o. o.
Študenti in študentke Ana Srovin Coralli, Jan Marčič Maruško, Aljoša Petek, Rastko Macura, Maja Bečaj, Urša Bulc, Katarina Emeršič (vsi PF) so skupaj še z dvema študentkama s Fakultete za matematiko in fizike pri zgoraj navedenem projektu v okviru programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja« (glavna pedagoška mentorica in koordinatorica: doc. dr. Vasilka Sancin, sodelujoča pedagoška mentorica: prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, delovna mentorja: Emil Šehić (ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d. o. o.) in Urška Zgojznik (Društvo Ekologi brez meja) pripravili predloge sprememb in komentarjev k osnutku Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi, ki so bili posredovani Ministrstvu za okolje in prostor v sklopu javne obravnave in pripravili obsežno znanstveno študijo, ki izčrpno obravnava področje odpadne električne in elektronske opreme in je namenjena vsem, tako udeleženim akterjem v procesu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo kot  zainteresiranemu posamezniku. Z odmevnimi rezultati svojega dela so pripomogli k ugledu Pravne fakultete v širši javnosti.

Priznanje za opravljanje tutorskega dela
Jasna Voje je tri leta zapored opravljala predmetno tutorstvo pri predmetu Delovno pravo, prvostopenjski študij je zaključila. Dve leti je opravljala vlogo koordinatorke tutorjev. Pri tutorstvu se je izkazala kot samoiniciativna, požrtvovalna in uspešna v svojih prizadevanjih za skupno korist.

POHVALE ZA ODMEVNE DOSEŽKE  NA PODROČJU OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI so prejeli:

Moot Court ICC
Člani ekipe: Maja Petrovič, Eva Venier, Tina Ahačič in Kaja Zemljič. Coachi so bili Aljaž Cankar, Maja Činč in Klavdija Kek. Tekmovanje je potekalo februarja v Parizu. Udeležile so se štirih mediacij, pri čemer sta v vsaki nastopili dve članici, ena v vlogi odvetnika in druga v vlogi stranke, vsak par pa je nastopil dvakrat. Ekipa je zasedla 28. mesto od skupno 66 ekip iz 33 držav, kar je izvrstna uvrstitev. Tekmovalkam so sodniki zmago prisodili v štirih primerih od osmih, prejele so številne pohvale glede svojih t.i. "opening statementov" in sodelovanja z mediatorjem. Njihov pisni izdelek - »mediation plan« bo v prihodnje celo predložen kot primer dobrega »mediaton plana« v brošuri za ocenjevanje, ki jo vsako leto dobijo sodniki tekmovanja kot usmeritev za ocenjevanje.
Predlagateljica: as. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc.

Študentke Neža Andromako, Alenka Benčina, Maja Brunskole in Barbara Friedl so s svojim delom v okviru Pravne klinike za varstvo okolja, pod mentorstvom doc. dr. Vasilke Sancin, as. mag. Tanje Pucelj Vidovič, as. mag. Maše Kovič Dine, mag. Senke Vrbica, izdelale študijo Analiza stanja varstva volka v Sloveniji 2014/2015, s čimer so prispevale odmeven dosežek na fakulteti.

Manja Hubman za celoletno delo študentske koordinatorice v okviru pravne klinike Pravna svetovalnica za begunce in tujce.
Predlagatelj: prof. dr. Saša Zagorc.

Anita Lulić in Tomaž Kržan za celoletno delo študentskih koordinatorjev v okviru pravne klinike Pravo v športu. Predlagatelj: prof. dr. Saša Zagorc.

Priznanje za pedagoga z najboljšim rezultatom anket in priznanje za raziskovalca z najboljšimi točkami v SICRIS-U 

Priznanje za pedagoško delo
je prejel doc. dr. Tilen Štajnpihler.

Priznanje PF zaradi zaslug pri razvijanju znanstvenega dela je prejel prof. dr. Aleš Galič. 

Priznanje za izjemne dosežke pri izvajanju strokovno projektnih nalog je prejela mag. Darja Rabzelj.

Z glasbenimi vložki je prireditev popestril pevski zbor Pravne fakultete Pegius pod vodstvom zborovodje Lucije Cep.   

Po zaključnih besedah dekana se je slovesnost nadaljevala ob sproščenem pogovoru v preddverju predavalnic.

 

 

Galerija